over mij | about me

Mijn naam is Maerten Prins. Ik ben cultuurpsycholoog en fotograaf.

Ik maak vrij werk en werk regelmatig in opdracht. In mijn vrije werk brengt ik de werkelijkheid terug tot een abstractie. Fotografie geeft me de mogelijkheid om zichtbaar te maken wat anders verscholen blijft in de stroom van visuele indrukken. In vlakken, lijnen, kleuren en schaduwen zie ik schoonheid en ritme. De drie-dimensionele werkelijkheid brengt ik het liefst terug tot een geometrische twee-dimensionele compositie van kleuren en vlakken.

My name is Maerten Prins. I am a cultural psychologist and photographer.

I make free work and regularly work on commission. In my free work I reduce reality to an abstraction. Photography gives me the opportunity to make visible what otherwise remains hidden in the flow of visual impressions. In planes, lines, colors and shadows, I see beauty and rhythm. I prefer to reduce the three-dimensional reality to a geometric two-dimensional composition of colors and surfaces.